Podstawowa opieka zdrowotna

Listę aktywną (czyli ewidencję podopiecznych) prowadzi rejestracja i tu należy zgłaszać wszelkie informacje o wyborze lekarza POZ lub rezygnacji z opieki. Rejestracja pełni także funkcje informacji dla pacjentów, więc należy tu skierować pierwsze kroki po odwiedzeniu naszej przychodni.

Zostań naszym pacjentem

Aby zostać pacjentem naszej przychodni należy wypełnić deklarację wyboru lekarza i pielęgniarki.

  • Pacjent jest objęty opieką lekarską naszej przychodni od chwili złożenia deklaracji
  • Nie jest konieczne składanie rezygnacji w Państwa dotychczasowej przychodni
  • Zmiana wyboru lekarza odbywa się bezpłatnie (do 3 razy w roku)

Wypełnione deklaracje należy składać w rejestracjach.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej dostępni są
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00

Poniżej przedstawiamy listę lekarzy POZ w NZOZ ALMED:

LEKARZ POZ – Aneta Kostrzewa

LEKARZ POZ – Bożena Miszewska-Wosik

LEKARZ POZ – Magdalena Muchacka

LEKARZ POZ – Lech Krekoteń

LEKARZ POZ – Sławomir Piekut

W Poradni Dziecięcej pracują lekarze:

LEKARZ POZ – Dariusz Duda

LEKARZ POZ – Anna Rynkiewicz

LEKARZ POZ – Ewa Kozielska


Lekarze POZ w NZOZ MEDICUS:

LEKARZ POZ – Teresa Jaworska

LEKARZ POZ – Jan Sławiński

LEKARZ POZ – Lech Krekoteń

LEKARZ POZ – Anna Rynkiewicz


– Z godzinami przyjęć lekarzy skoordynowany jest czas pracy gabinetu zabiegowego (zastrzyki, pomiar ciśnienia tętniczego, badanie ekg).

– Przy zaistnieniu choroby uniemożliwiającej dotarcie pacjenta do lekarza możliwe jest skorzystanie z wizyty domowej. Potrzebę taką należy zgłosić do godz. 11:00 osobiście lub telefonicznie w rejestracji.

– Wizyty pielęgniarek środowiskowych należy zgłaszać w gabinecie zabiegowym w godz. 08:00 – 18:00