Programy profilaktyczne

NZOZ ALMED realizuje umowę z POW NFZ z zakresu profilaktyki chorób odtytoniowych. Po przeprowadzeniu wstępnej diagnostyki i testów psychologicznych pacjent jest kierowany na konsultacje lekarską, w trakcie której ma dobierany optymalny profil leczenia uzależnienia od tytoniu: farmakologiczny lub psychoterapię.

Prowadzimy również bezpłatnie działania prewencyjnie dotyczące chorób układu krążenia oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Program Rehabilitacji Kardiologicznej:
“Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego”
chętne osoby zapraszamy do kontaktu osobistego bądź telefonicznego z opiekunem projektu
tel. 509 575 379