Diagnostyka

NZOZ Almed współpracuje z Laboratorium Medyczne BRUSS Grupa Alab

Punkt poboru krwi jest czynny w godzinach 07:00- 14:00

Pracownicy laboratorium:
– Grażyna Dąbrowska (tech. analityki)

Oprócz badań laboratoryjnych wykonujemy:

– EKG spoczynkowe
– spirometrię
– pomiar stężenia CO2 w wydychanym powietrzu
– audiogramy
– próbę wysiłkową
– Holter EKG
– Holter ciśnieniowy
– Echo serca
– Badania densytometryczne