Medycyna pracy

Lekarze specjaliści NZOZ ALMED zajmują się ochroną i zapobieganiem zagrożeniom zdrowia pracowników, związanym z wykonywaniem zawodu, kontrolują stan zdrowia pracowników w zależności od wykonywanej pracy.
Wykonujemy badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne).

Dysponujemy możliwościami wykonania koniecznych konsultacji do badań profilaktycznych w naszej przychodni. Posiadamy własne laboratorium – akredytacja Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych nr 2493 z 15 września 2005r. To maksymalnie skraca czas badania profilaktycznego.

Lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych: Dariusz Duda, Aneta Kostrzewa, Bożena Miszewska-Wosik, Sławomir Piekut.

Pielęgniarki, które ukończyły kurs z zakresu medycyny pracy: Wioletta Bławat, Grażyna Kuleta, Małgorzata Podgórska.

Lekarze i ratownicy prowadzą szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Szczepimy pracowników narażonych na infekcje związane z ich zatrudnieniem (np. przeciwko WZW typu B, durowi, tężcowi, grypie).
Wykonujemy badania kierowców wszystkich kategorii oraz badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń.