Transport

Na zlecenie Pacjenta realizujemy usługi z zakresu transportu medycznego.

Transport na koszt NFZ powyżej 60 km w jedną stronę dla każdego ubezpieczonego pacjenta następuje po uzyskaniu pisemnej zgody POW NFZ. O zgodę taką występuje lekarz wnioskujący o przewiezienie pacjenta.