Page background

Ogłoszenie

Prosimy w ramach możliwości używać teleporad (przedłużanie stałych leków i zleceń na środki zaopatrzenia medycznego, wnioski do sanatorium, ZUS, PZOoSN).