Page background

Kierownictwo placówki

Kierownictwo placówki

Prezes Zarządu – lek.med. Aneta Kostrzewa

Wice-Prezes Zarządu – lek.med. Bożena Miszewska – Wosik

Kierownik Poradni Dziecięcej – lek.med. Dariusz Duda

Kierownik Poradni Stomatologicznej – lek.stom. Alina Stawska

Kierownik Przychodni Medicus – lek.med. Jan Sławiński