Page background

Poradnia POZ

Listę aktywną (czyli ewidencję podopiecznych) prowadzi rejestracja i tu należy zgłaszać wszelkie informacje o wyborze lekarza POZ / pielęgniarki POZ lub rezygnacji z opieki. Rejestracja pełni także funkcje informacji dla Pacjentów, więc należy tu skierować pierwsze kroki po odwiedzeniu naszej przychodni.

Aby zostać pacjentem naszej przychodni należy wypełnić deklarację wyboru lekarza i pielęgniarki.

  • Pacjent jest objęty opieką lekarską naszej przychodni od chwili złożenia deklaracji
  • Nie jest konieczne składanie rezygnacji w Państwa dotychczasowej przychodni
  • Zmiana wyboru lekarza jest bezpłatna 2 razy w roku

Poniżej przedstawiamy listę lekarzy POZ w NZOZ ALMED:
LEKARZ POZ – Aneta Kostrzewa

LEKARZ POZ – Lech Krekoteń

LEKARZ POZ – Bożena Miszewska-Wosik

LEKARZ POZ – Magdalena Muchacka

LEKARZ POZ – Wojciech Partyka

LEKARZ POZ – Sławomir Piekut

LEKARZ POZ – Marta Sołtysiak

W Poradni Dziecięcej pracują lekarze:

LEKARZ POZ – Dariusz Duda

LEKARZ POZ – Sebastian Honisz

LEKARZ POZ – Ewa Kozielska

LEKARZ POZ – Kateryna Kushnir

Lekarze POZ w NZOZ MEDICUS:

LEKARZ POZ – Anna Rynkiewicz

LEKARZ POZ – Jan Sławiński

LEKARZ POZ – Wiktor Wojtenko

Z godzinami przyjęć lekarzy skoordynowany jest czas pracy gabinetu zabiegowego.

Przy zaistnieniu choroby uniemożliwiającej dotarcie pacjenta do lekarza możliwe jest skorzystanie z wizyty domowej. Potrzebę taką należy zgłosić do godz. 11:00 w rejestracji.

Wizyty pielęgniarek środowiskowych należy zgłaszać w gabinecie zabiegowym w godz. 08:00 – 18:00