Page background

Dla pacjenta

stethoscope

Przygotowanie pacjenta do badania moczu:

Przygotowanie:

Przed planowanym badaniem moczu Pacjent powinien zaopatrzyć się w jednorazowy pojemnik do badania moczu (dostępny w aptece). Należy pamiętać, że w przypadku wykonywania badań bakteriologicznych, zakupiony pojemnik musi być jałowy.

Przed pobraniem moczu do badań laboratoryjnych Pacjent powinien unikać wysiłku fizycznego.

Co najmniej jeden dzień przed planowanym pobraniem moczu do badań laboratoryjnych zaleca się zachowanie abstynencji płciowej.

Nie zaleca się pobierania moczu do badań laboratoryjnych w trakcie krwawienia miesięcznego oraz 2-3 dni przed i po menstruacji.

W przypadku wykonywania badania moczu u dzieci dopuszcza się pobieranie materiału do specjalnych woreczków (dostępne w aptece).

Mocz do badań laboratoryjnych powinien być pobrany z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad higieny (po dokładnym umyciu zewnętrznych narządów płciowych przy użyciu ciepłej wody i mydła). Nie należy stosować w tym celu specjalnych środków dezynfekcyjnych i odkażających

Laboratorium nie przyjmuje do badań moczu pobranego do innych pojemników (słoiki, butelki itp.)

Pobieranie moczu do badania ogólnego:

Do badania ogólnego należy przynieść pierwszą, poranną próbkę moczu.

Mocz należy pobrać z tzw. środkowego strumienia: pierwszą porcje moczu należy oddać do toalety, następnie porcję około 50 ml oddać do wcześniej przygotowanego pojemnika, końcową porcję moczu należy oddać do toalety. Pojemnik dokładnie zakręcić i podpisać nazwiskiem i imieniem.

Mocz dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.

Istnieje możliwość wykonania badań laboratoryjnych z próbek moczu pobranych w innych porach dnia, w tych przypadkach interpretacja wyników powinna uwzględniać godzinę pobrania oraz sposób przygotowania pacjenta do badań.

Przygotowanie Pacjenta do badania dobowej zbiórki moczu:

Przed wykonaniem badania Pacjent powinien zaopatrzyć się w plastikowy pojemnik z podziałką o objętości 2,5 litra (dostępne w rejestracji laboratorium) oraz jednorazowy pojemnik do badania ogólnego moczu.

Pobieranie moczu ze zbiórki dobowej:

Zbiórkę moczu należy rozpocząć rano (np. o godzinie 7:00), a zakończyć następnego dnia o tej samej godzinie.

Pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety

Kolejne porcje moczu łącznie z pierwszą porcją pobraną następnego dnia oddać do wcześniej przygotowanego pojemnika.

Podczas całego okresu zbiórki pojemnik z moczem należy przechowywać w chłodnym miejscu.

Po zakończeniu zbiórki zebrany do pojemnika mocz dokładnie wymieszać i zmierzyć jego objętość.

Porcję moczu o objętości ok. 50 ml przelać do pojemnika na badanie ogólne moczu.

Pojemnik dokładnie zakręcić i podpisać nazwiskiem, imieniem.

Na pojemniku zanotować dobową objętość moczu (w mililitrach).

Pojemnik dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.

Oznaczanie poziomu wapnia i fosforanów w dobowej zbiórce moczu wymaga zastosowania środka konserwującego – 5 ml 6 M HCl (kwas solny), który należy dodać do pierwszej zbieranej porcji moczu i razem wymieszać. Po każdej kolejnej porcji moczu należy każdorazowo wymieszać zawartość. Kwas solny przeznaczony do oznaczania poziomu wapnia i fosforanów w dobowej zbiórce moczu wydaje pracownik laboratorium.

Przygotowanie pacjenta do badania krwi:

Uwagi ogólne:

Na pobranie krwi należy zgłosić się rano, najlepiej między godziną 7:00 a 9:00. W przypadku badań pilnych i/lub na zlecenie lekarza dopuszcza się możliwość pobrania krwi w innych porach dnia.

Pacjent powinien być na czczo tzn. po minimum10-12 godzinnym wstrzymaniu się od przyjmowania.

Krew powinna być pobrana po kilkuminutowym odpoczynku, należy unikać wysiłku fizycznego.

Szczególną uwagę prosimy zwrócić na badania wymagające specjalnego przygotowania do pobrania krwi:

1. Badanie cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL, cholesterolu LDL i trójglicerydów (LIPIDOGRAM):

Zalecane jest, aby w okresie 1-2 tygodni poprzedzających badanie stosować normalną – zrównoważoną dietę i nie stosować głodówek.

Na 2-3 dni przed badaniem należy wstrzymać się od spożycia alkoholu.

W dniu poprzedzającym badanie ostatni posiłek (lekko strawna kolacja) powinien być przyjęty około godziny 18:00.

W dniu badania Pacjent powinien być na czczo.

Krew pobiera się rano między godziną 7:00, a 9:00.

2. Doustny test tolerancji glukozy:

Przygotowanie:

Krew do badania pobiera się dwukrotnie: na czczo i po 120 minutach od obciążenia 75 g glukozy/lub wg wskazań lekarza.

Krew pobiera się na czczo w godzinach między 7:00 a 9:00.

Po pierwszym pobraniu krwi Pacjent otrzymuje roztwór glukozy, który należy wypić w ciągu 5 minut.

Po dwóch godzinach od podania glukozy pobiera się krew po raz drugi.

W trakcie trwania testu pacjent powinien wstrzymać się od przyjmowania posiłków i napojów oraz palenia papierosów.

3. Doustny test tolerancji glukozy (test przesiewowy u kobiet ciężarnych):

Przygotowanie:

Krew do badania pobiera się dwukrotnie: na czczo i po 60 minutach od obciążenia 50 g glukozy/lub wg wskazań lekarza.

Krew pobiera się na czczo w godzinach między 7:00 a 9:00.

Po pierwszym pobraniu krwi pacjentka otrzymuje roztwór glukozy, który należy wypić w ciągu 5 minut.

Po jednej godzinie od podania glukozy pobiera się krew po raz drugi.

4. ACTH, Kortyzol:

Przygotowanie:

Pacjent powinien być na czczo.

Ze względu na dobowy rytm wydzielania hormonu krew należy pobrać rano, o godzinie 8:00 lub wg wskazań lekarza.

5. PROLAKTYNA – test stymulacji Metoklopramidem:

Przygotowanie:

Krew pobiera się na czczo, w godzinach rannych, najlepiej po godzinie od momentu obudzenia się.

Przed wykonaniem badania nie należy masować piersi i podejmować współżycia.

Podczas trwania testu pacjent powinien wstrzymać się od przyjmowania posiłków i napojów oraz unikać wysiłku fizycznego.

Po pierwszym pobraniu krwi pacjent otrzymuje 1 tabletkę (10 mg) metoklopramidu, którą należy popić wodą.

Krew pobiera się po 60 i 120 minutach od momentu podania leku/lub wg wskazań lekarza.

6. KLIRENS KREATYNINY:

Przygotowanie:

W dniu poprzedzającym pobranie krwi należy przeprowadzić dobową zbiórkę moczu.
W dniu badania krwi należy przynieść 50 ml moczu ze zmierzonej objętości dobowej zbiórki.
Krew pobrać rano, między godziną 7:00, a 9:00, Pacjent powinien być na czczo.

Przygotowanie pacjenta do badania kału:

Przed planowanym badaniem kału Pacjent powinien zaopatrzyć się w plastikowy, jednorazowy pojemnik (dostępne w aptekach).

Przed oddaniem kału należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy.

Pobieranie kału do badań laboratoryjnych:

Świeży kał pobiera się z kilku miejsc za pomocą szpatułki do pojemnika, w ilości odpowiadającej wielkości orzecha włoskiego.

Należy unikać zanieczyszczenia materiału moczem oraz środkami chemicznymi używanymi do dezynfekcji toalet.

Pojemnik należy szczelnie zamknąć, podpisać nazwiskiem, imieniem.

Pojemnik dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.

Jeżeli nie ma możliwości dostarczenia materiału do laboratorium bezpośrednio po pobraniu należy materiał przechować w temperaturze lodówki jednak nie dłużej niż 24 godziny.

Kał na badanie parazytologiczne pobiera się 3-krotnie w odstępach 3-5 dniowych. Zaleca się pobieranie nie wcześniej niż 2 tygodnie po zakończeniu kuracji antybiotykowej. Do defekacji nie używać czopków.

Pobranie kału na krew utajoną nie wymaga zastosowania diety. Nie należy pobierać w czasie menstruacji. Alkohol, aspiryna i inne leki spożyte w nadmiarze w ciągu 48 godzin przed badaniem mogą dawać fałszywie dodatnie wyniki.

Laboratorium nie przyjmuje do badań kału pobranego do innych pojemników (słoiki, butelki itp.).