Page background

Pozostałe usługi

Programy profilaktyczne:

NZOZ ALMED realizuje umowę z POW NFZ z zakresu profilaktyki chorób odtytoniowych.

Prowadzimy również bezpłatny program rehabilitacji kardiologicznej dla osób aktywnych zawodowo: “Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego.”

Osoby chętne zapraszamy do kontaktu osobistego bądź telefonicznego z opiekunem projektu – tel. 509 575 379.

Pozostałe usługi:

NZOZ Almed współpracuje z Laboratorium Medycznym BRUSS Grupa Alab

Punkt poboru materiału biologicznego jest czynny w godzinach 07:00- 14:00

Oprócz badań laboratoryjnych wykonujemy:

– EKG spoczynkowe
– spirometrię
– pomiar stężenia CO2 w wydychanym powietrzu
– audiogramy
– tympanometrię
– próbę wysiłkową
– Holter EKG
– Holter ciśnieniowy
– Echo serca
– densytometrię kośćca

Protetyka słuchu

ACS AUDIKA Spółka z.o.o.

Medycyna pracy

– badania profilaktyczne
– badania kierowców (prawa jazdy, pojazdy uprzywilejowane, transport drogowy)
– badania na broń
– badania pracowników ochrony fizycznej
– badania psychologiczne kierowców (psychotesty)
– badania sportowców / zawodników do 23 roku życia

Konsultacje psychologiczne wykonuje mgr psychologii Kinga Topka.

Prywatny Gabinet Neurologiczny

Lek.med. Piotr Kierzkowski – specjalista neurolog

Prywatny Gabinet Ortopedyczny

Lek.med. Adam Klewicki – specjalista ortopedii i traumatologii

Lek.med. Paweł Wolski – specjalista ortopedii i traumatologii